Programma IPAF opleiding

Bestemd voor

De IPAF hoogwerker opleiding (U30-1 veilig werken met de vrachtauto II) van Access Equipment is bestemd voor chauffeurs die beroepsmatig of particulier met een zelf rijdende hoogwerker moeten rijden.

Programma IPAF hoogwerker opleiding van Access Equipment:

De opleiding bestaat uit een theorie gedeelte en praktijk gedeelte.

IPAF hoogwerker opleiding
veilig werken op hoogte

Theorie IPAF

  • Wet-Regelgeving
  • Theorie werking hoogwerker
  • Algemene bepalingen m.b.t. het systeem
  • Bediening en Veiligheidsaspecten
  • Technische basis kennis van het systeem

Praktijk IPAF

 • Gebruik gereed maken
 • Veiligheidsaspecten
 • Preventieve controle en onderhoud
 • Soorten hoogwerkers
 • Bediening
 • Manoeuvreren
 • Opladen en lossen vrachtauto

Chauffeurs mogen geen beperking hebben van kijk- en gehoorfuncties en motoriek. De cursist is verplicht tijdens het praktijk gedeelte een helm en veiligheidsschoenen te dragen.

Onze opleiding is onderdeel van het CBR opleidingscentrum en voldoet aan alle eisen. Onze eigen IPAF instructeur werkt met het IPAF lesmateriaal, na de opleiding ontvangt de cursus van ons de leermiddelen, zodat dit thuis nagelezen kan worden.code 95

CBR hoogwerker